ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ :  0-2551-5482

โทรสาร :  0-2551-5482

Webside :  www.drr.go.th

สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร : 0-2369-2800-3

แฟกซ์ : 0-2369-2925

Website : www.pte.co.th

Email : info@pte.co.th
logo